JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

02.02.2024

S sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65. let Občina Dobrna« bomo prejeli 277.001,00 eur za vzpostavitev stanovanjske skupine za 6 uporabnikov. Z vzpostavitvijo stanovanjske skupine bomo 6 uporabnikom omogočili boljše pogoje bivanja ob upoštevanju individualnih potreb posameznikov s kulturnim, socialnim in rekreativnim udejstvovanjem.

CUDV Dobrna bo za upravičene stroške vzpostavitve stanovanjske skupine za 6 uporabnikov prejel namenska sredstva višini 80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Operativni program za izvajanje kohezijske politike) in 20 % iz proračuna RS. Več informacij je na voljo na povezavi www.euskladi.si

 

mag. Barbara Tiselj, vodja poslovno strokovne službe

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna