Izjava o dostopnosti

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://centerdobrna.si/.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto je napisano v jeziku HTML5 in uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets) za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletna stran Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost ustreza stopnji AA.

Izjeme:
Na spletnem mestu so podani PDF dokumenti, ki so lahko za nekatere osebe nedostopni ali delno dostopni. Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.

Povratne in kontaktne informacije

Spletno mesto želimo čim bolj približati uporabnikom. V primeru težav pri dostopu do katerih koli vsebin ali informacij na tem spletnem mestu ali, če imate povratne informacije oziroma predloge izboljšav, nas obvestite na tajnistvo@cudv-dobrna.si ali po telefonu 03-780-10-00.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo

Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 15. 11. 2020 na podlagi samoocene, glede na prvo alinejo točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 15. 11. 2020.

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna