Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

Vloga PDF

Prošnji za vključitev v institucionalno varstvo priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF ) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika, staro največ mesec dni,

5. izjavo o načinu plačila storitve (PDF)

(V primeru, da uporabnik in njegovi svojci ne bodo v celoti plačevali storitve, ki jo potrebuje uporabnik, Center skupaj z uporabnikom vloži zahtevo za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo).

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji

Vloga PDF

Prošnji za vključitev v VVZ priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF ) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika, staro največ mesec dni.

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna