Prehrana v CUDV Dobrna

Prehrana v CUDV Dobrna

13.05.2024

Zaposlene v oddelku prehrane organizirajo nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo (tudi razrezane, sesekljane in pasirane) celodnevne, starosti in zdravsttvenemu stanju primerne hrane in napitkov, v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/2010 in prej).

V oddelku delujejo dietne kuharice, kuharice in pomočnica (dietne) kuharice. Opremo za pripravo hrane v centralni kuhinji sprotno dopolnjujemo. Posebno pozornost posvečamo varni pripravi hrane, ob upoštevanju načel HACCP (1), navodil NIJZ (2) ter zdravstvene službe CUDV. Vsakodnevne zadolžitve zaposlenih so podrejene upoštevanju ukrepov preventive proti Covid-19 ter poostrenim splošnim higienskim ukrepom.

Kuharice se redno izobražujejo v sistemu HACCP. Dve delavki imata pridobljeno Nacionalno poklicno kvalifikacijo - Dietni kuhar, s katero sta:

 • pridobili specifična znanja, potrebna za pripravo različnih vrst diet (prehrana starejših oseb, vegetarijanska prehrana, redukcijska dieta, dieta pri sladkorni bolezni, aterosklerozi, hipertenziji, antipurinska dieta, diete pri boleznih prebavil, diete pri boleznih ledvic, progresivna dieta, prehrana onkoloških bolnikov),
 • se podrobno seznanili s prehranskimi normativih pri običajni in dietni prehrani ter mehanskimi in toplotnimi postopki obdelave živil, posebej pri pripravi  dietne prehrane,
 • poglobili znanja o HACCP sistemu ter preprečevanju navzkrižne kontaminacije v kuhinji,
 • obnovili znanja o ekonomični in odgovorni uporabi surovin v kuhinji in
 • se usposobili za delo z odprto platformo kliničnih programov.

Navedeno znanje uspešno prenašata na sodelavke. Ko bodo razpisani ustrezni programi, bomo v pridobitev NPK – Dietni kuhar napotili še druge zaposlene.

V centralni kuhinji pripravljamo pet obrokov dnevno na osnovi jedilnika, s katerim so uporabniki seznanjeni vsaj teden dni v naprej. Objavljen je na spletnih straneh CUDV. Logopedinja sprotno ureja jedilnik v lahkem branju, ki ga uporabniki prebirajo v skupinah / oddelkih. Objavljen je tudi na tabli ob glavnem vhodu v CUDV.

Jedilnike pripravljata vodja kuhinje in diplomirana medicinska sestra. Po potrebi, za upoštevanje posebnih prehranskih potreb posameznikov (diet), se vključujejo prehranski strokovnjaki z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana - dietetiki in nutricisti (3).

Prednostna naloga zaposlenih pri pripravi jedilnikov je iskanje možnosti za popestritev le-teh z uvajanjem novih in zdravih jedi. Vedno bolj vključujemo ekološko in integrirano pridelana živila ter živila iz lokalnega okolja. Zato se je CUDV povezal s/z:

 • kmetijo Evgena Jakoba iz Pristove (Dobrna) – kruh in krušni izdelki,
 • kmetijo Jožeta Verdela iz Pristove (Dobrna) – seneno mleko,
 • kmetijo Janeza Pinterja iz Vrbe (Dobrna) – sok iz starih sort jabolk,
 • Čebelarstvom Krulec s Klanca (Dobrna) - med,
 • kmetijo Soržev mlin iz Polž (Nova Cerkev) – moke in drugi mlevski izdelki,
 • kmetijo Antona Grobelnika iz Galicije (Žalec) – meso lokalno vzrejene govedi,
 • Mlekarno Flis – Damjan Četina iz Spodnjega Grušovlja (Šempeter) – mlečni izdelki,
 • kmetijo Napotnik (Topolšica) – mlečni izdelki,
 • kmetijo Mitja Dimca iz Rožnega vrha (Šmartno v Rožni dolini) – jabolka
 • in drugimi.

Kuharice kuhajo tudi za druge interesente - tržno dejavnost, t. j. kosila za notranje in zunanje abonente ter tople in hladne malice za zaposlene.

Več o zdravi prehrani si lahko preberete na naslednji povezavi PREHRANA.SI in NAŠA SUPER HRANA

 

                                                                                                                                                                          Mateja Čerenak

______________________________________________________________________________

1 angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk
2 Nacionalni inštitut za javno zdravje
3 Nutricist je svetovalec na področju prehrane in prehranskih posledic na zdravje, dietetik pa je na istem področju strokovnjak (diplomirani dietetik, magister dietetike).


 
 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

 • Lokovina 13a,
 • 3204 Dobrna