NASTANITVENA MOBILNA ENOTA

NASTANITVENA MOBILNA ENOTA

27.11.2020

V septembru 2020 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za izbor operacij Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. Sredstva javnega razpisa so namenjena učinkovitejši organizaciji in obvladovanju epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih investicijskih in strukturnih skladov. Več informacij je na voljo na povezavi www.euskladi.si

CUDV Dobrna se je na javni razpis prijavil s projektom »Nastanitvena mobilna enota CUDV Dobrna« in dobil odobrena sredstva v višini 70.000,00 EUR za sofinanciranje nabave mobilne nastanitvene enote z ustrezno opremo. Z mobilnimi enotami bo CUDV Dobrna lahko zagotavljal še ustreznejše pogoje bivanja in zaščite naših oskrbovancev v sivi in rdeči coni ter varnejše delovne pogoje za zaposlene.

V CUDV Dobrna se zavedamo, da naši oskrbovanci, v povezavi s tveganjem zbolevanja za koronavirusno boleznijo spadajo pod ranljivejšo skupino prebivalstva, zato je ustrezna organizacija bivanja in dela zelo pomembna. Z vzpostavitvijo sive in rdeče cone v zunanjih mobilnih enotah se bo zmanjšalo tveganje za okužbo ostalih oskrbovancev in zaposlenih, prav tako se bodo sprostile kapacitete v centralnem objektu, kar bo izboljšalo kakovost bivanja ostalih oskrbovancev. Ob selitvi oskrbovancev v izolacijsko enoto se jim ne bo znižala kakovost bivanja v Centru, saj bodo izolacijske enote nameščene v neposredni bližini Centra in s prisotnostjo že poznanih zaposlenih. Z dodatno mobilno kapaciteto nameravamo prilagoditi organizacijo dela v Centru, da bo preprečeno križanje čistih in nečistih poti kot vzpostavitev nujnega ukrepa za preprečevanje širjenja virusa. Na ta način se izognemo nadaljnjim prenosom okužb oziroma le-te zajezimo in še lažje izvajamo vse preventivne ukrepe.

Center je že pristopil k izvrševanju projekta, skladno s terminskim planom.

Jasna Ramić

Strokovna sodelavka za javna naročila in projekte

 

27.10.2021 se je projekt zaključil in je predan v uporabo.

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna