JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

02.02.2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v maju 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let. V CUDV Dobrna smo bili s prijavo na razpis uspešni.

S sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Dobrna 11a« bomo prejeli 541.468,88 eur za nakup dveh bivalnih enot in dveh vozil. Z vzpostavitvijo dveh stanovanjskih skupin bomo 12 uporabnikom omogočili boljše pogoje bivanja ob upoštevanju individualnih potreb posameznikov s kulturnim, socialnim in rekreativnim udejstvovanjem.

CUDV Dobrna bo za upravičene stroške prejel namenska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Operativni program za izvajanje kohezijske politike).

Več informacij je na voljo na povezavi www.eu-skladi.si                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   mag. Barbara Tiselj, vodja poslovno strokovne službe 

 


 

 
 
 
 
 
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

  • Lokovina 13a,
  • 3204 Dobrna